Vår personvernpolicy

Vår personvernpolicy

Proform Garderobe, er eiet og driftet av Proform Kjøkkenfornyelse AS.

Vår nettstedsadresse er: https://proformgarderobe.no 

Proform Garderobe fokuserer på å ivareta og beskytte alle våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person eller kunde.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Proform Garderobe, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du bør gjøre deg kjent med innholdet av denne personvernerklæringen.
Ved å bestille varer og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen, og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning krever.

1 BEHANDLINGSANSVARLIG

Proform Garderobe er eiet av Proform Kjøkkenfornyelse AS som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle varer og tjenester som leveres av Proform Garderobe.

2 VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER
2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger

Proform Garderobe med sin eier Proform Kjøkkenfornyelse, behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

I tillegg registrer Proform Garderobe med sin eier Proform Kjøkkenfornyelse, løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss, for eksempel oversikt over hva som er kjøpt av varer.

2.2 Hva personopplysningene brukes til

Vi bruker personopplysningene for å gi deg de varer og tjenester du har registrert deg for, og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveranser, service, produktinformasjon, reklamasjonshåndtering og fakturering.

2.3 Særlig om bruk av informasjonskapsler «cookies».

På noen deler av nettstedet www.proformgarderobe.no blir informasjonskapsler «cookies» benyttet. Dette gjelder på våre hjemmesider, dette opplyses det om forhånd, eller ved første gangs besøk til nettsiden. Cookies brukes for å gjøre www.proformgarderobe.no mer brukervennlig for deg som gjest. Vi bruker ikke cookies for å samle inn sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan det hende at du mister tilgangen til deler av vår hjemmeside, samt funksjoner som gjør brukeropplevelsen bedre.

3 OPPBEVARING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Proform Garderobe med sin eier Proform Kjøkkenfornyelse, har et saklig behov for dette og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Proform Garderobe ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

4 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER – TAUSHETSPLIKT

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg/dere til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.
Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Proform Garderobe tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Proform Garderobe med sin eier Proform Kjøkkenfornyelse, forestår deler av den tekniske eller administrative driften av våre tjenester.

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Proform Garderobe sitt krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

5 DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Proform Garderobe med sin eier Proform Kjøkkenfornyelse, har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

6 REVISJON AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

Våre behandlingen av personopplysninger endres, eller
Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.
Proform Garderobe vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.

7 HENVENDELSER

Du kan ta kontakt med oss via daglig leder på epost post@proform.as dersom du vil ha mer informasjon om Proform Kjøkkenfornyelse AS behandling av personopplysninger.